IWONICZ_ZDROJ

Idź do spisu treści

Menu główne:

    Obecnie jedynie najlepszym sposobem trwania w jedności ze Wspólnotą Kościoła, z własną Parafią są portale internetowe. Korzystajmy z tych kanałów informacji, dla umacniania wiary, nadziei i miłości względem Pana Boga i bliźnich. Bierzmy udział w transmisjach Mszy Świętych i nabożeństwach wielkopostnych, posilajmy się ogólnie dostępną obfitością Słowa Bożego.
   Nie żałujmy czasu na spowodowane okolicznością epidemii inne formy spotkania z Panem Bogiem. W obliczu zmieniających się okoliczności bądźmy na bieżąco z ogłaszanymi zarządzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa i trwania wraz z Jezusem na modlitwie w Ogrójcu. Czytajmy bieżące informacje i zarządzenia, które mają zastosowanie również w naszej Parafii na stronie internetowej Przemyskiej Archidiecezji. Adres strony znajduje się w gazetce parafialnej i na parafialnej stronie internetowej.                                                                                                                                                      
(ks. Proboszcz)
Archidiecezjalna strona internetowa: www.przemyska.pl

MSZE ŚWIĘTE

Niedziela
- godz. 6.30
- godz.
8.00
- godz.
9.30
- godz.
11.00
- godz.
15.00


Dni powszednie
- godz.
6.30; 16.30

Msza Św. w sobotę
o godz. 16.30
jest sprawowana jako

Msza Święta niedzielna!

~~~~~~~~~~


Szpital "Excelsior"
Niedziela -
godz. 10.00
Wtorek, Czwartek Piątek: 
godz. 18.30

PORADNIA RODZINNA DLA NARZECZONYCH I MAŁŻONKÓW
Poradnia dla Parafii z naszego dekanatu znajduje się w RYMANOWIE  (budynek wikarówki).

Spotkania dla narzeczonych -  III Niedziela miesiąca - godz. 14.00
Narzeczeni zgłaszają się w Poradni na ok. 6 miesiecy przed planowanym ślubem
celem zrealizowania ostatniego etapu przygotowania do Sakramentu Małżeństwa.
Porady dla małżonków - III Niedziela miesiaca - godz. 14.00

www.rodzina.przemyska.pl

Obok kościoła znajduje się sklepik "SIEWCA"

- religijne pamiątki i drobne dewocjonalia.

 PRASA KATOLICKA jest do nabycia w przedsionku kościoła.

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA "BETANIA"

Świetlica środowiskowa znajduje się w sali dolnego kościoła.

Jest otwarta codziennie od godziny 15.00 do 19.00.

KONTAKT e-mail:
iwoniczzdroj@przemyska.pl


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego